mladi niksica

Danas je Međunarodni Dan civilne avijacije

Svi koji se bave civilnom avijacijom danas slave svoj praznik – na dan kada su Čikaškom konvencijom udareni temelji moderne avijacije.

Za međunarodni Dan civilne avijacije proglašen je sedmi decembar 1994. godine u sklopu obilježavanja 50 godina od potpisivanja Konencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, poznate kao Čikaška konvencija, koja je dala osnovnu modernom avio saobraćaju, ovakvom kakvog ga poznajemo danas.

Na taj dan su udareni i temelji Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva ICAO, tijela Ujedinjenih nacija, koje je osnovano dvije godine kasnije u Generalnoj skupštini UN.

Osnovni cilj Međunarodnog dana civilne avijacije je ukazivanje na potrebu globalne pažnje po pitanju sigurnosti i bezbijednosti vazdušnog saobraćaja.

ICAO je nedavno „podmladio“ Čikašku konvenciju, usvajanjem agende razvoja do 2030, u kojoj se više pažnje i detalja posvećuje održivom razvoju uz podsjećanje da je civilna avijacija pokretač razvoja globalne povezanosti.