Mladi Nikšića

Ljubica Mirković nastavlja takmičenje

Trinaestogodišnja Ljubica Mirković iz Nikšića koja je ovogodišnja učesnica takmičenja Pinkove zvezdice nastaviće takmičenje zahvaljujući sinoćnjoj interperetaciji pjesme “Ti možeš sve”. https://www.facebook.com/bojana.zugic.165/videos/pcb.1735347176499840/923453627793370/?type=3&theater&ifg=1 Ljubica je nakon sinoćnjeg nastupa osvojila glasove svih pet članova žirija. Sergej Ćetković,

Read more
Mladi Nikšića

Promovisana zbirka “Nijemi dijalozi”

Zbir­ka „Ni­je­mi di­ja­lo­zi” Mi­la­na Kne­že­vi­ća pred­sta­vlje­na je nik­šić­koj pu­bli­ci u okvi­ru tri­bi­ne „Svo­bo­di­ja­da” u Dru­štvu cr­no­gor­sko-ru­skog pri­ja­telj­stva „Sv. Ge­or­gi­je“, prenosi dnevna novina Dan. Ovo je Kne­že­vi­će­vo pe­to po re­du dje­lo, ali je po­seb­no jer je,

Read more